Máy bay "hiện đại nhất Việt Nam" vừa cất cánh phải quay đầu do kỹ thuật - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL