Máy bay mắc vào dây cáp treo, phi công 62 tuổi thoát chết kì diệu - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL