Máy bay rơi khi diễn tập nhào lộn, một phi công thiệt mạng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL