Máy bay rơi ở Pháp: Cơ trưởng dùng rìu phá cửa, hành khách sợ hãi òa khóc - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL