Máy bay rơi xuống biển, ít nhất 4 người tử nạn - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL