May mắn tìm thấy nhẫn kim cương trị giá 2,5 tỷ đồng trong bãi rác - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL