MC Nguyên Khang kể những ngày tháng cùng cực và "vị ân nhân người Nhật" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL