MC Quyền Linh âm thầm đóng góp 350 triệu đồng giúp bà con miền Tây chống hạn mặn - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL