MC Quyền Linh, Ngọc Lan xúc động vì cuộc hôn nhân "đặc biệt của người vợ chiến sĩ đặc công - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL