Mẹ nữ sinh khiếm thị xúc động ngày con vượt "vũ môn" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL