Miền Bắc có nơi thấp 11 độ, Trung Bộ mưa to đề phòng lũ quét - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL