Miền Bắc đón rét, có nơi dưới 15 độ C - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL