Ngày 2/12: Miền Bắc rét đậm, miền Trung mưa to - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL