Minh Như phản hồi vụ "hát như hét" tại American Idol: Tôi hát bằng bản năng nên "hơi quá đà" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL