Minh Tuyết hào hứng ngồi ghế nóng cùng Phương Thanh, Quang Dũng, Ngọc Sơn - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL