Miss Earth Phương Khánh: Kết thúc nhiệm kỳ không có nghĩa các dự án môi trường khép lại - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL