Mổ bụng dê, phát hiện vật thể lạ nghi "dương bảo" quý hiếm - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL