Mở cửa đón đầu tư, Ninh Chữ sôi động - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL