Mỗi chiếc huy chương vàng SEA Games có chi phí… 1 tỷ đồng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL