Mới đầu năm, doanh nghiệp bất động sản đã đi vay hàng nghìn tỷ đồng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL