Mỗi ngày qua đi, “vua cá tra” Hùng Vương lỗ thêm 3 tỷ đồng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL