Một ca sĩ nổi tiếng đã lâu nhưng cát-xê vẫn thuộc hàng top, đến Hoài Linh cũng phải nể phục - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL