Một đại gia chi hơn 200 tỷ đồng để thâu tóm công ty in có tuổi đời hơn 40 năm - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL