Một ngư dân bắt được cụ rùa lạ có bộ định vị vệ tinh - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL