Một phụ nữ nổ súng tự chế bắn người trên tàu khai thác cát - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL