Một phụ tá thân cận của Osama bin Laden bị tiêu diệt tại Syria - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL