Một số máy tính Macbook Pro bị cấm mang lên máy bay dưới mọi hình thức - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL