Mưa đá kèm lốc xoáy gây thiệt hai nặng ở Đắk Nông - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL