Mưa lớn, công trình hàng trăm tỷ đang xây dựng ở Đồng Nai bị hư hỏng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL