Mưa lớn tại Ấn Độ, hàng trăm người bị sét đánh chết - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL