Mỹ có thể tiếp tục mất hàng trăm tỷ USD vì siêu bão Irma sắp đổ bộ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL