Mỹ đề nghị Nhật Bản chi 8 tỷ USD cho quân đồn trú - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL