Mỹ ký hợp đồng 2,4 triệu USD để mua trực thăng mới bảo vệ vũ khí hạt nhân - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL