Mỹ phẩm Korena tổ chức thăm quan nhà máy sản xuất của Korena và gặp mặt nhà phân phối, đại lý tại TP .Hồ Chí Minh - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL