Nam Em ra mắt chuỗi phim tự truyện, khẳng định "làm vì đam mê" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL