Nam phi công người Anh trải qua 113 ngày điều trị, hơn 13.000 người đang cách ly chống dịch - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL