Nam sinh ĐH Kiến trúc la hét inh ỏi, nhảy từ tầng 13 rơi trúng người đi bộ dưới sân - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL