Nam sinh Hải Phòng bị đình chỉ học vì để tóc dài gây tranh cãi: Thông tin bất ngờ từ đại diện nhà trường - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL