Nam thanh niên gây sốt với cách chơi ghi ta như đàn tỳ bà - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL