Nam thanh niên may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần khi tự tông vào đuôi xe tải - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL