Nắm trong tay hầu hết các thương hiệu thời trang, bộ ba IPP – Tam Sơn – Mai Son đang làm ăn ra sao? - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL