Nạn nhân vụ cháy chợ Quang kể lại giây phút suýt thành “đuốc sống” - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL