Nắng hạn kéo dài gây thiếu nước, bà con Quảng Nam phải vượt rừng cả cây số gùi từng can nước - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL