Nắng nóng, sử dụng điều hòa theo cách này có thể khiến bạn mất mạng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL