Nấu theo cách này, không những món canh bị mất chất dinh dưỡng mà nước dùng cũng giảm ngon, kém vị - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL