Ném lựu đạn hơi cay, nổ 10 phát súng khống chế đối tượng giết người cố thủ trong nhà - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL