Ném trăn khủng dài 4m vào nhà hàng vì cãi lộn - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL