Nếu thực hiện điều này, Amazon có thể trở thành công ty nghìn tỷ USD trước cả Apple - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL