Nga bị lộ tin chế tạo tàu ngầm bí mật dành cho ngư lôi tuyệt mật: Mỹ hết sức dè chừng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL