Nga đề xuất thả nữ phi công để đổi lấy 2 công dân đang thụ án tại Mỹ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL